Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://ilgustoitaliano.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

Kontaktformularer

Når du sender en besked til os ved brug af vores kontaktformular, gemmer vi den information, som du har givet os i beskeden. For at kunne sende os en besked, kræves det, at du accepterer, at vi behandler og gemmer de oplysninger, som du har sendt til os.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Analytics

Vi kan vælge at benytte et analyseværktøj som for eksempel Google Analytics for at kunne levere en bedre service på vores websted. Disse oplysninger kan bl.a. være IP-adresse, browser, geografisk lokation samt din ageren på webstedet.

Hvem vi deler dine data med

Vi deler ikke dine data med tredjepart udover hvad der er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data, som vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Din kontaktinformation vil blive gemt i vores systemer i 1 måned efter sidste kontakt. Oplysninger, for hvilke der er lovmæssig krav om længere opbevaring, vil dog blive i den foreskrevne periode, fx 5 år i henhold til bogføringsloven.

Yderligere information

Hvordan vi beskytter dine data

Vi behandler kundeoplysninger betryggende og sikrer passende sikker­heds­foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offent­liggørelse, ændring eller uautoriseret sletning af oplysningerne.

Vores IT-installation har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risici.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Skulle der opstå en situation, hvor brugerdata er blevet eller der er mistanke om, at data er blevet kompromitteret, vil vi foretage en vurdering af, hvorvidt der er sket krænkelse af den registreredes rettigheder og vil i givet fald så hurtigt som muligt og indenfor 72 timer underrette de berørte kunder samt fremsende nødvendige oplysninger til Datatilsynet.